ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ 75% สำหรับฆ่าเชื้อ

วันที่ 27 มี.ค.63 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ 75% สำหรับฆ่าเชื้อ จากอาจารย์นิชนัน ชูเกิด หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อมอบให้กับอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID -19 ) โดยผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีฯและคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรตัวแทนของแต่ละหน่วยงานร่วมพิธีพร้อมรับมอบเจลและแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทยร่วมมอบหน้ากากอนามัยและเจลในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ