หลักสูตรส่งเสริมอาชีพ การทำกะหรี่ปั๊บไส้เห็ด

บริการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์สู่ชุมชน : หลักสูตรส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน

หลักสูตรส่งเสริมอาชีพ การทำกะหรี่ปั๊บไส้เห็ด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 64