ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯมอบเจลแอลกอฮอล์ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลิตขึ้นมอบให้กับพ.ต.อ.ไวโรจน์ แน่นพิมาย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมบึง

วันที่ 27 มี.ค.63 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมอาจารย์ดร.บุรินทร์นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯมอบเจลแอลกอฮอล์ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลิตขึ้นมอบให้กับพ.ต.อ.ไวโรจน์ แน่นพิมาย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมบึง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ใช้ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันCOVID-19 ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นอีกภาระกิจด้านการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและประชาคมรอบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น