หลักสูตรส่งเสริมอาชีพ แชมพูสมุนไพรและน้ำยาล้างจาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ได้จัดหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ “แชมพูสมุนไพรและน้ำยาล้างจาน” เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคนในชุมชนอย่างมีคุณภาพ