อบรมเพิ่มพูนทักษะการเกษตร

  1. เทคนิคการแยกเชื้อเห็ดและเลี้ยงเส้นใยเห็ดบนอาหารวุ้น พี.ดี.เอ
  2. เทคนิคการทำหัวเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่าง
  3. เทคนิคการทำก้อนเชื้อเห็ด